Print Thứ Sáu, 27/11/2020 11:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn; công thức tính điểm đặc thù để thực hiện việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Hàng Kênh.

UBND thành phố yêu cầu, UBND các quận, huyện đã ban hành Bộ Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2020 để áp dụng, thực hiện đối với UBND xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý thì tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ Chỉ số đã ban hành.

Từ năm 2021, UBND các quận, huyện thống nhất thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn theo Bộ Chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định này.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác