Print Thứ Sáu, 01/12/2023 20:35 Gốc

Chiều 01/12, Ban Đô thị HĐND thành phố họp thẩm tra báo cáo kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và Chủ đề năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2024 trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì cuộc thẩm tra. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và Chủ đề năm 2023 đã nêu rõ kết quả đạt được, ước thực hiện các chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao; chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Báo cáo cũng đề ra Chủ đề năm 2024 với mục tiêu tổng quát; 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; danh mục các dự án trọng điểm năm 2024.

Đồng chí Phùng Văn Thanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, Ban Đô thị HĐND thành phố nhấn mạnh, báo cáo cần đánh giá nổi bật các kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố năm 2023, cùng với kết quả đạt được, cần đánh giá rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, đề xuất giải pháp cụ thể. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 14, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương để hoàn thiện trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI. Trong đó, các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024 bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn trên cơ sở dự báo thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đang xen, thể hiện rõ quyết tâm tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Đô thị HĐND thành phố thẩm tra báo cáo trình Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác