Print Thứ Năm, 09/01/2020 08:50 Gốc

Sáng 8-1, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Đảng ủy Quân sự quận Hải An phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dành cho các tân binh nhập ngũ năm 2020.

Đối tượng tham gia lớp học là 40 học viên ưu tú đã có lệnh gọi sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào quân đội và công an năm 2020, với đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, có động cơ phấn đấu, chấp hành và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, được các cấp chính quyền lựa chọn, giới thiệu.

Các
Các tân binh tham gia lớp học

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 8-1 đến ngày 10-1, các học viên tham dự lớp học sẽ đi sâu nghiên cứu 5 chuyên đề chính, gồm: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Các
Quang cảnh lớp học

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho các học viên về lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giúp các học viên có nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để mỗi quần chúng, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sỹ cách mạng để thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc đào tạo bồi dưỡng nhận thức chính trị cho các tân binh còn là cơ sở cho việc phát triển đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị quân đội và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

TG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban CHQS quận Hải An: Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 40 tân binh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác