Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Ngày 4-4, Ban CHQS huyện An Lão mở hội thi cán bộ giảng dạy chính trị LLVT huyện năm 2018. Tham dự hội thị có 22 thí sinh là cán bộ trợ lý chính trị, chính trị viên, chính trị viên phó 17 xã, thị trấn.

Cán bộ dự thi tham gia 3 phần thi: soạn bài giảng trình chiếu theo đề bài, thực hành bài giảng và thi kiến thức. Trong phần thi thực hành bài giảng, cán bộ dự thi lựa chọn chuyên đề trong tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2017, 2018 và các bài giảng trong tài liệu học tập chính trị của quân nhân chuyên nghiệp. Phần thi kiến thức gồm những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết BCB Trung ương Đảng lần thứ 4,5,6 (khóa XII); các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng…

Mục địch hội thi nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, tổ chức quản lý giáo dục của cấp ủy, ban chính trị, đội ngũ chính trị viên các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới.

Thông qua hội thi, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị trong LLVT huyện. Qua đó, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị cơ sở dân quân tự vệ.

An ninh Hải Phòng 5/4/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban CHQS huyện An Lão mở hội thi cán bộ giảng dạy chính trị LLVT huyện năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác