Print Thứ Sáu, 17/05/2019 09:30

5 năm qua (2014-2019), thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Ban CHQS quận Kiến An và cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của CBCS trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện hiệu quả cuộc vận động.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Chất lượng các mặt công tác của LLVT quận không ngừng được nâng lên, bảo đảm tính vững chắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Cơ quan, đơn vị có bầu không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có nhiều chuyển biến tích cực.

Mối quan hệ máu thịt quân dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Theo đó, LLVT quận tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liền, Đảng bộ Quân sự quận đạt TSVM. Đặc biệt, trong 2 năm 2015 và 2018, đơn vị vinh dự được Quân khu, thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Tại hội nghị, 12 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động được biểu dương, khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An xác định rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, đơn vị sẽ rà soát, bổ sung tiêu chí phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng.

Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với việc duy trì nghiêm các quy định về xây dựng nề nếp chính quy, kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh không để kéo dài. Làm tốt công tác xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An: Biểu dương 12 tập thể, cá nhân trong công tác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác