Print Thứ Tư, 19/04/2023 16:40 Gốc

Chiều 19/4, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về “thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên”. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 34 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 580 đảng bộ cơ sở với 128.874 đảng viên. Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 6.232 chi bộ (gồm 676 chi bộ cơ sở, chiếm tỷ lệ 10,85% và 5.556 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chiếm tỷ lệ 89,15%).

Năm 2022, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, với nhiều biện pháp, hình thức đồng bộ từ thành phố đền cấp cơ sở, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực. Nề nếp sinh hoạt chi bộ hằng tháng được duy trì đúng quy định, quy trình, cách thức, phương pháp điều hành buổi sinh hoạt chi bộ được đảm bảo tốt hơn, nội dung sinh hoạt được đổi mới, hình thức sinh hoạt phù hợp, gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Trong sinh hoạt chi bộ đã bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên ngày càng nâng cao ý thưc trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy phân công. Việc sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú trọng quan tâm. Nhiều cấp ủy cơ sở có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, thực hiện nghiệp vụ đảng viên.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo của chi bộ, coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ chức đảng với chính quyền, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ theo hướng dẫn mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục trình trạng hình thức đơn điệu trong sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với Bí thư chi bộ xuất sắc, chấn chỉnh Bí thư chi bộ không làm tốt.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về “thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên”.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW đồng tình với kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 tại báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong năm 2023, đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, Bí thư và đảng viên trong chi bộ. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác và cập nhật kiến thức mới cho cấp ủy viên, nhất là Bí thư chi bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đối với việc triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về “thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên”; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW lựa chọn chi bộ đáp ứng các nguyên tắc tại Hướng dẫn số 03-HD/TW để thí điểm triển khai; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai sinh hoạt đảng trực tuyến; nghiên cứu những ưu, nhược điểm của việc sinh hoạt đảng trực tuyến để tổng hợp báo cáo Trung ương.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW: Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác