Print Thứ Hai, 08/07/2024 19:54 Gốc

Sáng 8/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Ban Nội chính các tỉnh/thành ủy – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở địa phương, cơ sở và đạt được một số kết quả nổi bật.

Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, khó khăn, vường mắc, đồng thời chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc mới liên quan đến các hành vi sai phạm diễn ra từ các năm trước và những sai phạm mới phát sinh.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáp dục về PCTNTC, văn hóa liêm chính, bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo việc phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, qua đó, vừa định hướng dư luận, tạo điều kiện để báo chí, nhân dân tham gia cùng giám sát…

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác đấu tranh PCTNTC; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, sự cần thiết của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc PCTNTC của Đảng.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng đã quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, các Ban Chỉ đạo các tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục những khó khăn vướng mắc đã được chỉ ra tại các hội nghị, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy để chỉ đạo triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tạo chuyển biến ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, có thể khẳng định “trên đã nóng và dưới cũng đang nóng”.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực; quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và chuyên đề vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ. Rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan tại các địa phương. Nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân và báo chí đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, hoàn thiện xây dựng các quy định của Ban Chỉ đạo. Quan tâm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy sớm kiện toàn bộ máy, củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Hoàng Tùng

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao ban 6 tháng đầu năm 2024   
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác