Print Thứ Tư, 19/01/2022 09:54 Gốc

Chiều 18/1, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chỉ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố (BCĐ 35).

Năm 2021 vừa qua, hoạt động của BCĐ 35 các cấp đã đi vào nền nếp, phát huy vai trò tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Các vấn đề phức tạp được quan tâm giải quyết kịp thời, không để các thế lực thù địch, chống phá lợi dụng, kích động người dân gây mất ổn định xã hội; các chính sách xã hội, quyền con người được chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố năm vừa qua, với nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó nổi bật là những nỗ lực trong công tác phối hợp của bộ phận Thường trực với các thành viên BCĐ 35 thành phố, các sở, ngành, cơ quan báo chí trên địa bàn và BCĐ 35 các cấp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng dành thời gian đánh giá diễn biến tình hình hiện nay và chỉ ra một số vấn đề hạn chế cần tập trung giải quyết, khắc phục.

Về tình hình nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến yêu cầu các thành viên BCĐ 35 thành phố và các cấp, cần tập trung bám sát các nội dung nhiệm vụ đã được Hội nghị thông qua. Đặc biệt là đẩy mạnh truyên truyền về nền tảng tư tưởng của Đảng, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, bảo vệ thành quả cách mạng, thành quả của công cuộc đổi mới. Đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm các quan điểm sai trái, thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc; tăng cường xử lý vi phạm và chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến cũng chỉ đạo, yêu cầu rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng quy chế hoạt động gắn với trách nhiệm các cá nhân, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy và cơ quan chuyên môn trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

LMT

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ đạo 35 thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác