Print Thứ Ba, 27/12/2022 18:05 Gốc

Chiều 27/12, Ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Năm 2022, việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận đạt kết quả tích cực, hoàn thành toàn diện các nội dung đề ra trong kế hoạch. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nhất là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được quan tâm, triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Vũ Văn Cường, Trưởng Công an quận Ngô Quyền phát biểu tại Hội nghị tổng kết.

Ban Chỉ đạo, các lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo, cùng các ngành thành viên, các cơ quan, đơn vị trên đại bàn quận đã tăng cường thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội theo xu hướng kết hợp giữa xây và chống, “lấy đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về việc nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản cách mạng, bất mãn, cơ hội chính trị. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố đồng thuận và lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố và quận.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Quyền tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường chất lượng và sự đổi mới trong hoạt động; tăng cường tổng hợp thông tin, nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy Ngô Quyền: Tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác