Print Thứ Tư, 22/06/2022 07:10 Gốc

Ngày 21/6, 130 đại biểu là các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên, Bí thư Đảng ủy phường, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ phụ trách Tuyên giáo… thuộc quận Ngô Quyền tham gia Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 quận nêu rõ, trong bối cảnh, tình hình hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị trong, ngoài nước, trên địa bàn thành phố và quận vẫn ra sức chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; tung thông tin giả, sai lệch, phiến diện, vu khống, bôi nhọ… bằng các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, bài bản, thâm độc nhất là trên không gian mạng. Chính vì lẽ đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng phức tạp, khó khăn, đòi hỏi sự tích cực, nhạy bén, thường xuyên, liên tục.

Quang cảnh Hội nghị Tập huấn.
Đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Quyền nhấn mạnh, việc tăng cường thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội theo xu hướng kết hợp giữa xây và chống, “lấy đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, phối hợp trong nắm bắt, xử lý thông tin và đấu tranh, phản các các quan điểm sai trái, thù địch, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về việc nhận diện đúng, trúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản cách mạng, bất mãn, cơ hội chính trị. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố đồng thuận và lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố, quận, từng bước triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại Hội nghị Tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hải Phòng và Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, truyền đạt, cung cấp, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phương pháp, kỹ năng viết tin, bài và nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới thông qua các chuyên đề gồm: Kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin và kĩ năng sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội an toàn; Một số kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; và Một số phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong thời gian qua, cùng những nội dung trọng tâm trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong thời gian tới.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chỉ đạo 35 quận Ngô Quyền: Tập huấn về đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác