Print Thứ Hai, 12/12/2022 13:40 Gốc

Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đàng bộ quận Kiến An tổ chức Hội nghị lần thứ 11, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An chủ trì Hội nghị.

Tới dự có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết: Năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm Kiến An; khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021.

Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhân Dần; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn.

Triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số.

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố và quận. Tập trung công tác thu ngân sách và đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp với Sở, ngành thành phố lập và trình duyệt các dự án để phát triển đô thị, chỉnh trang nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.

Hoàn thành công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

Tổ chức chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý quận Kiến An nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác văn hóa, xã hội; thông tin, truyên truyền và đảm bảo an sinh xã hội.

Triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An đề ra một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển; tập trung phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nâng cấp và thực hiện chuyển giao các chợ trên địa bàn.

Huy động mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực. Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trên địa bàn quận. Tăng cường quản lý và phát triển đô thị.

Phát triển giáo dục và đạo tạo, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, y tế và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện chuyển đổi số.

Củng cố quốc phòng-an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh: Năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đã cơ bản hoành thành nhiệm vụ đề ra. Cùng với việc thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An đề ra trong năm 2023, đồng chí yêu cầu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung công tác xây dựng Đảng trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của quận năm 2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 làm tiền đề phát triển kinh tế-xã hội cho các năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan, đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng mục đích, đúng kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt. Tổ chức tốt hoạt động chăm lo đời sống Nhân dân đón Tết, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội quận năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác