Print Thứ Ba, 02/03/2021 09:18 Gốc

Ủy ban bầu cử thành phố có Quyết nghị: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu.

Cụ thể: Tổng số đại biểu được bầu là 67 đại biểu; tổng số đơn vị bầu cử là 14 đơn vị.

Trụ sở phường An Biên, quận Lê Chân (đơn vị bầu cử số 4).

Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

1. Đơn vị bầu cử số 1: gồm 9 phường thuộc quận Hồng Bàng; 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ; được bầu 5 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 2: gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền (Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai); được bầu 4 đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 3: gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn; được bầu 4 đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 4: gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải); được bầu 5 đại biểu.

5. Đơn vị bầu cử số 5: gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh; được bầu 5 đại biếu.

6. Đơn vị bầu cử số 6: gồm 8 phường thuộc quận Hải An; được bầu 5 đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 7: gồm 10 phường thuộc quận Kiến An; được bầu 4 đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 8: gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo); được bầu 5 đại biểu.

9. Đơn vị bầu cử số 9: gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thủy Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức); được bầu 5 đại biểu.

10. Đơn vị bầu cử số 10: gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo; được bầu 5 đại biểu.

11. Đơn vị bầu cử số 11: gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão; được bầu 5 đại biểu.

12. Đơn vị bầu cử số 12: gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy; được bầu 5 đại biểu.

13. Đơn vị bầu cử số 13: gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng; được bầu 5 đại biểu.

14. Đơn vị bầu cử số 14: gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương; được bầu 5 đại biểu.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác