Print Thứ Sáu, 25/10/2019 22:02

Thời gian qua, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố tiếp tục triển khai chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Kết quả thực hiện đến thời điểm 30-9, đã có 991 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ với dư nợ điều chỉnh 49,75 tỷ đồng. Số khách hàng được miễn giảm lãi vay là 860, trong đó có 159 doanh nghiệp. Số dư nợ được miễn lãi là 838,31 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 369,08 tỷ đồng. Số tiền lãi được miễn giảm là 113,2 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 35,38 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 991 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác