Print Thứ Sáu, 15/07/2022 15:05 Gốc

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là thực hiện giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ BHXH đối với người thụ hưởng; hàng quý thực hiện tạm ứng, quyết toán đầy đủ, kịp thời chi phí khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; công tác phát triển người tham gia có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, BHXH làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, nhất là các đơn vị nợ đọng, chưa đóng đủ số người thuộc diện tham gia; cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; kịp thời triển khai Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng chặt chẽ…

Đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố báo cáo tại hội nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có 480.361 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 42,52% so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 456.573 người, đạt 91,12% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 23.788 người, đạt 53,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 438.764 người, đạt 90,74% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 1.881.769 người, đạt 97,63% kế hoạch giao, chiếm 90,03% dân số toàn thành phố.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị thời gian tới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội; hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khác giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố;Tăng cường kiểm tra về việc ký hợp đồng lao động, mức tiền lương phải trả cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước của các đơn vị sử dụng lao động.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các đơn vị nợ đọng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với cơ quan BHXH tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT năm 2022 của các cơ sở khám chữa bệnh; đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu hàng ngày lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo chính xác và kịp thời.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các quận, huyện sớm xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của từng xã, phường, thị trấn, trình HĐND cùng cấp quyết định. Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu và giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Dự thảo Thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thành phố gửi các Sở, Ban ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện.

Thái Bình

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 90,03% dân số toàn thành phố tham gia Bảo hiểm y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác