Print Thứ Hai, 25/11/2019 12:46 Gốc

Công đoàn Tổng Công ty vừa phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” tại hai khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng; phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh và Quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Cảnh Tĩnh.

Gần 200 đại biểu là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty, chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở và các cán bộ thường trực về công tác dân chủ của doanh nghiệp.

Theo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã được thực hiện khá tốt. Hàng năm có tới 80% số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 90% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định của pháp luật, trong đó có 45% Thỏa ước có những điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật đối với người lao động;

Đa số các đơn vị đều ban hành và thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng quy chế dân chủ; các nội dung, quy trình, hình thức thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được cụ thể hóa, đảm bảo cho người lao động được biết, được tham gia, được quyết định, được giám sát, kiểm tra theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến. Ảnh: L.C

Tại Hội nghị, các đại biểu đã  thảo luận, trao đổi về nội dung, phương pháp, kinh nghiệm hay, phù hợp trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; những khó khăn, bất cập trong các quy định hiện hành; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt trong việc tổ chức hội nghị người lao động, công tác đối thoại định kỳ để tránh bệnh hình thức, qua loa.

Các đại biểu đều thống nhất xác định người sử dụng lao động đóng vai trò chủ trì, công đoàn đóng vai trò phối hợp tổ chức thực hiện nhưng đóng vai trò chính trong việc giám sát kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; những tồn tại, hạn chế và  nguyên nhân cũng được các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mởi để cùng đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Quyền Tổng Giám đốc và đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đã đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong thời gian qua đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo niềm tin và sự ủng hộ của người lao động trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp và Tổng Công ty.

Tổng kết Hội thảo, đồng chí Lê Phan Linh đã đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các doanh nghiệp, vai trò và những nỗ lực của các công đoàn cơ sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí cũng đề nghị, thông qua hội thảo này, các công đoàn cơ sở cần tích cực và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu, tìm ra những giải pháp, cách làm hay, phù hợp với từng doanh nghiệp, đơn vị, đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu, nề nếp và tạo sự chuyển biến toàn diện, rộng khắp đến tất cả các doanh nghiệp, đến từng đoàn viên và người lao động, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Linh Chu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 90% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác