Print Thứ Ba, 01/10/2019 15:57

Tính đến ngày 30-9, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố ước đạt 201.014 tỷ đồng, tăng 11,50% so với cùng kỳ, tăng 9,08% so với năm 2018. Tỷ trọng huy động bằng ngoại tệ trong tổng huy động toàn địa bàn có xu hướng giảm, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, phân theo loại tiền thì huy động bằng VND ước đạt 189.960 tỷ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 95,4%; huy động bằng ngoại tệ ước đạt 11.054 tỷ đồng, tăng 21,17% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 5,5%.

Phân loại theo hình thức huy động thì huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 139.490 tỷ đồng, tăng 10,38% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 69,39%; tiền gửi thanh toán ước đạt 57.837 tỷ đồng, tăng 16,57% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 28,77%; phát hành giấy tờ có giá là 3.687 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,84%.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 9 tháng, huy động tổng nguồn vốn trên 200.000 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác