Print Thứ Sáu, 11/10/2019 13:57

Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng tham dự làm việc có các thành viên Đoàn kiểm tra; Trưởng các phòng, ban, đơn vị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công tác CCHC, ngay từ năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Hoàn thiện hệ thống các quy định về lĩnh vực được phân công; các loại hồ sơ, TTHC đều được công khai minh bạch về phiếu tiếp nhận, quy trình, thời gian giải quyết…Sở cũng chủ động khai thác hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử HP-eOffice giúp giảm thời gian xử lý văn bản, giảm chi phí. Đến thời điểm này đã cấp tài khoản sử dụng  cho 2500 cá nhân của 800 đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực hiện việc gửi, nhận văn bản trên hệ thống.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá, công tác CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua đã có nhiều sự tiến bộ, song chưa có sự bứt phá về xếp hạng Chỉ số CCHC. Phó Chủ tịch đề nghị thời gian tới, Sở cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc ban hành các kế hoạch, tập trung vận hành hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến. Song song với đó, cần có những giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích người dân, tổ chức tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình thẩm định các Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, thực hiện hiệu quả, thực chất việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015,

Tính đến 01/10/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, một cửa liên thông của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận và giải quyết 1.331 hồ sơ TTHC, trong đó có 1.230 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 44 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 101 hồ sơ tiếp nhận qua các hình thức khác… Các hồ sơ đều được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và trả kết quả sớm hoặc đúng thời hạn quy định.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 9 tháng đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và giải quyết 1.331 hồ sơ thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác