Print Thứ Ba, 29/10/2019 15:33

Sáng 29/10, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 22 cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận thống nhất đánh giá, 9 tháng đầu năm 2019, bằng sự đổi mới, định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND và quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó có chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,42% (kế hoạch cả năm tăng 15,5% trở lên), gấp 2,35 lần tốc độ tăng GDP cả nước (6,98%), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,03% (kế hoạch cả năm tăng 22%); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,66 tỷ USD; sản lượng hàng qua cảng đạt 90,56 triệu tấn, tăng 15,03%; thu hút khách du lịch ước đạt 6,86 triệu lượt, tăng 15,69%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 66.042,39 tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” được phát huy, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bám sát kế hoạch và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên tập trung nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng. Các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm bảo đảm tiến độ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung nguồn lực để triển khai rộng khắp trên toàn thành phố. Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân được chú trọng, đạt kết quả khá toàn diện.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm và phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển của nền kinh tế, dự báo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, có 17/18 chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu kế hoạch (trong đó có 7/18 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra), 1/18 chỉ tiêu không hoàn thành mục tiêu kế hoạch (chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi).

Để tiếp nối các công việc đang triển khai thực hiện, nhằm tạo sự đột phá trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, các đại biểu đề nghị giữ nguyên như chủ đề năm đã thực hiện trong 4 năm vừa qua để tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2020, đó là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Hội nghị cũng đưa ra 18 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2020. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 16,5% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 5.637 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 120.000 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 153.300 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 18.923 triệu USD (tăng 20%); thu hút khách du lịch đạt 10,64 triệu lượt khách; phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu xây dựng 7 xã cơ bản hoàn thành mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; thu hút 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,86%; giải quyết việc làm cho khoảng 55.400 lượt người lao động; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh ở đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 90%…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong 9 tháng đầu năm, đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, 9 tháng đầu năm, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành cao so với cùng kỳ và mặt bằng chung cả nước như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất từ trước đến nay; tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp; thu ngân sách nhà nước; văn hóa xã hội, y tế giáo dục đều đạt được kết quả quan trọng; ban hành nhiều Nghị quyết về an sinh xã hội hỗ trợ người dân; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; các công trình kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai mạnh mẽ, đầu tư có hiệu quả; khánh thành nhiều công trình lớn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí cũng thống nhất với những tồn tại nêu trong báo cáo và chỉ ra những hạn chế như việc triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 còn chậm; việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn trong xây dựng nông thôn mới còn bị động.

Thành ủy thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2020. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố 5 năm 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị thời gian tới ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; đẩy mạnh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình giao thông; quan tâm hơn đến các lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, sớm triển khai Đề án đưa công an chính quy về các xã trước Đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung cao cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật cán bộ…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đoàn Văn Rỹ

Trước đó, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đọc Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định đồng chí Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phương Trang

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 9 tháng đầu năm 2019: Nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác