Print Thứ Sáu, 05/03/2021 17:02 Gốc

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử: 3 đơn vị. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 9 đại biểu.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1: gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2: gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3: gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; được bầu 3 đại biểu.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 9 đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được bầu từ 3 đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác