Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết tháng 11, số thu từ công tác chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là 815 tỷ đồng. Trong đó số thu từ công tác chống thất thu qua mã số, số lượng, thuế suất, C/O, chính sách thuế là 35 tỷ đồng; từ công tác chống thất thu qua kiểm tra sau thông quan Chi cục kiểm tra sau thông quan là 204 tỷ; từ công tác chống thất thu qua kiểm tra, tham vấn xác định trị giá tính thuế là 93 tỷ; từ công tác thu hồi và xử lý nợ là 400 tỷ; từ công tác chống thất thu qua các lĩnh vực khác là 83 tỷ.

Riêng đối với số nợ thuế chuyên thu quá hạn của toàn Cục được giao theo Quyết định của Tổng cục Hải quan là 51,44 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10, công tác thu hồi và xử lý nợ toàn Cục là 400 tỷ đồng, gấp 777% so với số nợ thuế chuyên thu quá hạn theo chỉ tiêu giao.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 23/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 815 tỷ đồng thu từ chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác