Print Thứ Năm, 08/08/2019 16:02

Sáng 8/8, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 với nội dung tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; những nét mới, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đoàn thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền về chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện 2019” với những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hướng tới cộng đồng.

Quang cảnh Hội thi

Tại vòng Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 được tổ chức ngày 6/6 đã thu hút 32 thí sinh tới từ các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn tham gia tranh tài qua 2 phần thi “Kỹ năng thuyết trình” và “Trắc nghiệm”; 8 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất đã được Ban Giám khảo lựa chọn tham gia Vòng Chung khảo. Đây là các thí sinh sẽ tham gia phần thi “Kỹ năng thuyết trình” và “Xử lý tình huống”. Sau vòng Chung khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia phần thi “Đối thoại trẻ”.

Tại phần thi kỹ năng Báo cáo viên, các thí sinh đã thuyết trình các nội dung về các chủ đề: Lời dặn dò trong Di chúc của Bác Hồ đối với thanh niên và bản lĩnh chủ động rèn luyện ở thanh niên hiện nay; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng; Bài học từ tư tưởng và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ô nhiễm không khí từ nhận thức đến hành động; Hoạt động tuyên truyền hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống…

Thông qua Hội thi góp phần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc nhất tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 8 thí sinh tham gia Vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác