Print Thứ Ba, 03/08/2021 14:00 Gốc

Dịch vụ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp… là những dịch vụ được triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ đang thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để việc hỗ trợ kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở liên thông điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong xác nhận, xét duyệt, giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đơn giản, nhanh chóng tại nhà.

Cổng Dịch vụ công quốc gia có 8 dịch vụ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, 8 nhóm dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gồm:

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Các dịch vụ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất;

Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp;

Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân;

Và gửi phản ánh, kiến nghị.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết, quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được đơn giản tối đa.

Khi người dân đăng nhập và khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa), dữ liệu sẽ được chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận.

Sau khi nhận được xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội.

Trong trường hợp Hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng Dịch vụ công quốc gia cấp.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng và cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html để hỗ trợ cho các đối tượng.

Vương Trần

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 8 nhóm dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác