Print Thứ Ba, 23/03/2021 09:00 Gốc

Nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 2 dự án lớn của ngành Công an là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, ngày 12-3-2021, UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện 2 dự án.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP, CATP đã ban hành Kế hoạch số 379/KH-CAHP-PV01, ngày 13-3-2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của UBND TP. Theo đó, quán triệt phương châm “Quyết liệt, thần tốc về đích đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử”, CATP phấn đấu hoàn thành 1.681.200 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 1-5-2021.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, CATP đã xác định rõ 7 nội dung trọng tâm để triển khai hiệu quả cao điểm. Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai: Tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả Kế hoạch số 333/KH-CATP-PV01 ngày 5-3-2021 của CATP về mở đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò tham mưu của Công an các đơn vị, địa phương nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thành phố thực hiện 2 dự án.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai hiệu quả cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD đảm bảo theo nguyên tắc: Gần làm đêm-xa làm ngày, dễ làm trước-khó làm sau, tập trung trước-phân tán sau…, để công dân khi đến làm thủ tục được thuận lợi nhất.

Phấn đấu đạt ít nhất 350 hồ sơ/1 thiết bị thu nhận/ngày. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân đi đăng ký cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử đồng bộ với năng suất của hệ thống may móc; đặc biệt là tuyên truyền những gương CBCS khắc phục khó khăn lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, quán triệt, động viên CBCS hăng hái thi đua thực hiện đợt cao điểm với phương châm “Quyết liệt, thần tốc về đích đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử”.

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và cơ chế vận hành hệ thống máy móc an toàn, bảo mật, thông suốt phục vụ công tác cấp thẻ CCCD; chủ động báo cáo Bộ Công an, thành phố bổ sung thiết bị thu nhận cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Để bảo đảm thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm trên, tại Kế hoạch này, Giám đốc CATP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ chức năng CATP và Công an các quận/huyện.

Căn cứ vào Kế hoạch này, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện, báo cáo Giám đốc CATP qua Đội 3-Phòng Tham mưu-CATP để tổng hợp, theo dõi. Kết quả triển khai đợt cao điểm sẽ được tính điểm thành tích thi đua cho Công an các đơn vị, địa phương trong quý II/năm 2021.

Giám đốc CATP giao Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định…

KC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 7 nội dung trọng tâm thực hiện hiệu quả cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác