Print Thứ Tư, 21/08/2019 09:04

Nhằm mở rộng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động tiếp cận khách hàng và tổ chức Hội nghị quảng bá các sản phẩm tín dụng, kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm 31-7, các Chi nhánh tổ chức tín dụng đã tổ chức 7 hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, cam kết cho vay 265 tỷ đồng, dư nợ đạt 72,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, tính đến quý 2, có 659 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ với dư nợ điều chỉnh 42,7 tỷ đồng. Số khách hàng được miễn giảm lãi vay là 609, trong đó doanh nghiệp là 83; số dư nợ được miễn lãi là 555,37 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp là 156,19 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 138,82 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 26,78 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 7 hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác