Print Thứ Năm, 18/03/2021 17:00 Gốc

Chiều 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thông báo về việc phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng ứng cử HĐND huyện được điều chỉnh từ 75 người lên 77 người. 51 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã giới thiệu đủ 77 người được phân bổ ứng cử. Đến thời điểm diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã có 8 đại biểu có đơn rút.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tình hình, kết quả, danh sách giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ, giới thiệu ứng đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn giới thiệu 69 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 69 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác