Print Thứ Ba, 13/07/2021 17:00 Gốc

Sáng 13/7, tại Hội trường Văn phòng Thành ủy, đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo và chuyên viên các phòng của Ban Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021. Đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, triển khai có hiệu quả hoạt động “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình cuộc sống của nhân dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Để hoàn thành tốt công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021, đồng  chí yêu cầu Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở. Phát huy vai trò giám sát, phản biện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 6 tháng đầu năm, nội dung, phương thức vận động nhân dân có nhiều đổi mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác