Print Thứ Năm, 13/06/2019 13:50

Sáng 13/6, Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành và lãnh đạo các Sở, ngành, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, để đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 được Bộ Tài chính giao, Tổ công tác đã tham mưu cho Cục Hải quan thành phố ban hành công văn 2942/HQHP-TXNK chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và áp dụng các biện pháp chống thất thu. Tính đến ngày 10/6/2019, số thu NSNN khu vực Hải Phòng là 27.276 tỷ đồng đạt 67% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Trong đó số thu từ công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu là 160 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Hải quan thành phố đã kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý kịp thời các hàng hóa tịch thu, hàng tồn tại địa bàn, thu nộp NSNN 9,699 tỷ đồng.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát các khoản tiền chậm nộp thuế đối với các trường hợp ấn định thuế, khai bổ sung thuế và bảo lãnh thuế; thường xuyên rà soát các tờ khai ảo do doanh nghiệp truyền nhầm để tiến hành hủy, tránh hiện tượng nợ thuế ảo; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định, tránh trường hợp nợ đọng năm nay cao hơn năm trước; tăng cường kiểm tra, rà soát các mặt hàng đã có kết quả phân tích, phân loại của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố để kịp thời thu đủ các khoản thuế còn thiếu nộp vào NSNN; tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan đảm bảo thu đủ, thu đúng theo đúng quy định; tuân thủ các nội dung quy định và chỉ đạo hướng dẫn của các ngành; đẩy mạnh công tác CCHC, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.


Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm và công tác chống thất thu thuế.

Qua nghe báo cáo, tham luận, đóng góp ý kiến của các thành viên Tổ công tác trong lĩnh vực chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thành nhận định Cục Hải quan thành phố đã đầu tư cho chuyên ngành nghiệp vụ hải quan tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như tránh việc thất thu thuế XNK. Với việc đầu tư đó đã kiểm tra phát hiện những vi phạm, gian lận thương mại giảm dần; tổ chức rà soát các trường hợp có mã nhập khẩu chứng nhận C/O để thu đúng, thu đủ.

Phó Chủ tịch hoan nghênh Cục Hải Quan thành phố rất nỗ lực và có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành triển khai xây dựng dữ liệu thông tin, triển khai phần mềm đảm bảo đồng bộ hiệu quả tránh ách tắc trong hoạt động XNK đảm bảo tránh thất thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế rất tốt trong 6 tháng đầu năm.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế XNK, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành giao Sở Tài chính chủ trì cùng Cục Hải quan thành phố và quận Hải An hướng dẫn doanh nghiệp vận hành khai thác hiệu quả. Về hàng hóa tồn đọng và hàng hóa tịch thu thì đề nghị Cục Hải Quan thành phố và Sở Tài chính tham mưu cho thành phố xử lý đúng đối tượng, đúng pháp luật đảm bảo vừa răn đe vừa tránh thất thu. Đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho thành phố xây dựng danh mục các đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn, tham vấn có trình độ năng lực, uy tín đối với công tác thẩm định các mặt hàng nhập khẩu không chính ngạch. Đề nghị Sở Tài chính, Cục Hải quan thành phố tham mưu cho thành phố công tác CCHC ngày càng tốt hơn nữa trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu tạo điều kiện cho Cảng, biển thành phố phát triển. Liên quan đến đề xuất tăng thu xuất, nhập khẩu, các Sở, ngành tham mưu cho lãnh đạo thành phố có những chỉ đạo kịp thời tránh thất thu NSNN.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 6 tháng đầu năm 2019: Nỗ lực của Cục Hải quan thành phố trong chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác