Print Thứ Ba, 18/06/2019 15:58

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn thành phố đã thu hút được 35 dự án cấp mới.

 Mục tiêu thu hút đầu tư tại các KCN, KKT năm 2019 là 1,4 tỷ USD

Cụ thể, trong đó có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn 295,704 triệu USD; 19 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 126,99 triệu USD.

Như vậy tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến nay là 422,694 triệu USD, bằng 45,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 30,1% kế hoạch năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, các KCN, KKT đã thu hút được tổng số 336 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn gần 14 triệu USD.

Đối với đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, các KCN, KKT đã thu hút 10 dự án cấp mới với số vốn là 6.637 tỷ đồng; 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 178 tỷ đồng. Như vậy, tại các KCN, KKT đã thu hút được tổng số 148 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư là 143.167,151 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 1,4 tỷ USD trong năm 2019 này.

 KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 6 tháng đầu năm 2019: Các KCN, KKT thu hút 35 dự án cấp mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác