Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:02

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định giao Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Mắt Hải Phòng thực hiện cơ chế tự chủ nhóm II.

Theo đó, từ 1/3/2018, hai bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên. 

Kinh phí chi thường xuyên thành phố Hải Phòng giao hai bệnh viện tự chủ tài chính như sau: Bệnh viện Kiến An đảm bảo thu 219,334 tỷ đồng/năm và Bệnh viện Mắt Hải Phòng là 32, 258 tỷ đồng/năm, ổn định trong 3 năm (từ 2018-2020).

Đối với việc chi từ nguồn thu này, bệnh viện chấp hành theo dự toán chi nhưng không vượt quá số thu thực tế thực hiện. Trường hợp hoàn thành vượt mức dự toán thu, hai bệnh viện được tăng chi tương ứng trên cơ sở đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện. 

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại hai bệnh viện được thực hiện theo khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. 

Đối với dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, hai bệnh viện được thu theo quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng, do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành ngày 8/12/2017. 

Trước đó, tháng 1/2017, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng là bệnh viện công lập đầu tiên của thành phố thực hiện tự chủ tài chính. Hai bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Trẻ em Hải Phòng tự chủ tài chính từ quý 3/2017. Như vậy, đến thời điểm này, Hải Phòng có hai bệnh viện hạng 1 là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Kiến An và 3 bệnh viện chuyên khoa: Sản, Nhi, Mắt đã thực hiện tự chủ tài chính. 

Lãnh đạo một số bệnh viện tự chủ tài chính cho biết, Ban Giám đốc Bệnh viện đều đã sẵn sàng thực hiện quy chế tự chủ tài chính. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị xuống cấp, năng lực quản lý bệnh viện theo cơ chế này của lãnh đạo bệnh viện còn có những hạn chế nhất định, việc tự quyết định về vấn đề nhân lực, đầu tư vẫn còn vướng mắc. Chính vì vậy, các bệnh viện sẽ phải tiến hành triển khai từng bước và sẽ có báo cáo trình lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Sở Y tế nếu trong quá trình triển khai phát sinh vấn đề khó giải quyết./. 
(Minh Thu – Thông tấn xã Việt Nam 14/03/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 5 bệnh viện công lập của Hải Phòng tự chủ về tài chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác