Print Thứ Ba, 10/10/2023 16:35 Gốc

Chiều 10/10, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm nhân dịp 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (12/10/1983-12/10/2023).

Tới dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị.

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm.
Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đọc diễn văn tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí nêu rõ, trải qua 40 năm, dưới sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Dân vận Thành ủy đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; nhiều vấn đề tổng kết từ thực tiễn của thành phố Hải Phòng đã được Trung ương chỉ đạo và các địa phương trong cả nước nghiên cứu, áp dụng. Kết quả đó đã góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh nội lực của Nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Lãnh đạo thành phố dự buổi gặp mặt kỷ niệm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Thành ủy giao chỉ tiêu về xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tại các nghị quyết về lãnh đạo mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ hằng năm của Đảng bộ thành phố, cụ thể là: 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Đến tháng 9/2023, toàn thành phố có 2.035 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm.

Với nhiều cách làm sáng tạo, các mô hình đã góp phần vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; mở rộng ngõ phố; xây dựng công viên, vườn hoa, sân chơi, thư viện cộng đồng, các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự đi vào đời sống xã hội, ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực; trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Ban Dân vận Thành ủy là Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Từ năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2023, toàn thành phố đã tổ chức được 4.962 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Chỉ tính riêng sau 1/2 nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thành phố đã tổ chức được 2.299 hội nghị đối thoại (bằng 86,3% so với cả giai đoạn trước). Đối thoại với Nhân dân đã trở thành việc làm thường xuyên, là nội dung quan trọng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhiều ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu, chỉ đạo giải quyết. Công tác đối thoại góp phần từng bước giảm bớt tình trạng quan liêu, xa dân, giảm đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp. Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”-Sản phẩm đặc trưng trong công tác dân vận của Đảng bộ thành phố. Từ năm 2008, Thành ủy đã chỉ đạo tổng kết, biểu dương mô hình “Dân vận khéo” và đúc kết thành quy trình chỉ đạo gồm 24 chữ: “Thực tiễn sinh động-Chủ trương sát hợp-Biện pháp linh hoạt-Nhân dân đồng thuận-Biểu dương kịp thời-Tổng kết nhân rộng”. Đến nhiệm kỳ Đại hội XVI, Thành ủy xác định và chỉ đạo các cấp ủy thực hiện hiệu quả chỉ tiêu công tác dân vận của Đảng bộ thành phố hằng năm về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, kết quả công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đã đạt được trong những năm qua là sự kế thừa, phát triển, tâm huyết và cống hiến của nhiều thế hệ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Thành ủy. Đồng chí đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; trân trọng ghi nhận những cống hiến của các thế hệ làm công tác dân vận của Đảng bộ thành phố.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Thành ủy qua các thời kỳ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy gợi mở, định hướng một số vấn đề đối với công tác dân vận của Đảng bộ thành phố thời gian tới, trong đó: Củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong tình hình mới-nền tảng sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành các quy chế, quy định, hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, hiện thực hóa mục tiêu “dân thụ hưởng” trong những thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố; tạo chuyển biến đồng bộ trên các mặt dân sinh, dân trí, dân quyền, dân chủ. Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở về vị trí, vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận với quan điểm “Công tác dân vận là của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị”; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động Nhân dân cho những người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mỗi cán bộ dân vận phải là một nhịp cầu nối liền lòng dân với ý Đảng, là kênh quan trọng để tiếp nhận những ý kiến góp ý, huy động trí tuệ của các tầng lớp nhân dân hiến kế, tham gia quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của thành phố. Công tác dân vận phải góp phần đưa nguyện vọng chính đáng của nhân dân trở thành mục tiêu của sự phát triển; sáng kiến, sáng tạo của nhân dân trở thành nguồn nội lực quan trọng nhất tạo nên những bước phát triển nhanh, mạnh, đột phá của thành phố trong thời gian tới.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (12/10/1983-12/10/2023): Nhiều chuyển biến đồng bộ trên các mặt dân sinh, dân trí, dân quyền và dân chủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác