Print Thứ Hai, 12/08/2019 16:45

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của thành phố, ngay từ các tháng đầu năm, các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động cho vay, gia tăng thêm lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế.

Tổng dư nợ cho vay đến thời điểm 31-7 ước đạt 122.276 tỷ đồng, tăng 13,79% so với cùng kỳ năm trước, tăng 8,66% so với năm 2018.

Cụ thể kết quả cho vay một số lĩnh vực ưu tiên, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 15.282 tỷ đồng, tăng 7,84%. Cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 39.045 tỷ đồng, tăng 8,22%. Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu 2.876 tỷ đồng, tăng 14,12%. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 935 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ước đạt 25,2 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 39.045 tỷ đồng cho vay phục vụ SXKD của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác