Print Thứ Năm, 28/11/2019 10:12 Gốc

Tháng 10, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 7,2 nghìn ha, bằng 95,88% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng 10 tháng đầu năm lên 14,2 nghìn ha, bằng 101,1 % so cùng kỳ.

Tập trung nâng cao điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

Sản lượng nuôi tháng 10 ước đạt 4,9 nghìn tấn, tăng 5,97% , nâng tổng 10 tháng lên đạt 57,0 nghìn tấn, tăng 8,12% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng cá các loại đạt 36,6 nghìn tấn, tăng 3,32%; các loại thủy sản khác đạt 16,1 nghìn tấn, tăng 25,11%…

Tuy nhiên điều đáng quan ngại là để kiểm soát chất lượng nguồn giống thủy sản, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Chi cục Thủy sản đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn 4 huyện: An Lão, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Kiến Thụy. Kết quả kiểm tra cho thấy, 35/35 (100%) cơ sở chưa đáp ứng điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Trong đó có 28/35 (chiếm 80%) cơ sở chưa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; 20/35 (chiếm 57,14%) cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên kỹ thuật; 35/35 (chiếm 100%) cơ sở chưa đáp ứng về yêu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học…

KC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 35/35 cơ sở chưa đáp ứng điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác