Print Thứ Ba, 26/12/2023 21:05 Gốc

Chiều 26/12, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại huyện Cát Hải.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại huyện Cát Hải.

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, từ năm 2020 đến nay, huyện Cát Hải đề xuất và được thành phố cấp giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP đối với 31 sản phẩm thuộc nhóm gia vị, trong đó có 4 sản phẩm đạt 3 sao, 27 sản phẩm 4 sao. Trong năm 2023, huyện Cát Hải đánh giá và cấp chứng nhận đạt 3 sao đối với 1 sản phẩm về nông nghiệp; đề nghị thành phố xét và đánh giá mới 9 sản phẩm và đánh giá lại 6 sản phẩm thuộc nhóm gia vị của huyện. Các sản phẩm được đánh giá OCOP đều được thực hiện xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm, sàn giao dịch điện tử…

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố đề nghị huyện Cát Hải rà soát, bổ sung vào báo cáo một số kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn.

Sau khi nghe báo cáo và giám sát thực tế, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân ghi nhận huyện Cát Hải cơ bản thực hiện tốt chính sách, pháp luật về “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm”. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố đề nghị huyện Cát Hải rà soát, bổ sung vào báo cáo một số kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn triển khai chương trình về Đoàn để tổng hợp vào báo cáo chung, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền. Với các sản phẩm OCOP của huyện cần lưu ý tới nhãn hiệu, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm; chú trọng mở rộng các sản phẩm OCOP mới để giới thiệu tới khách du lịch và phục vụ người tiêu dùng.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Quang Hải.

 Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Quang Hải, lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp về thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm”./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 31 sản phẩm của huyện Cát Hải được cấp Chứng nhận đạt sản phẩm OCOP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác