Print Thứ Hai, 25/02/2019 17:13

Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, thời gian qua các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Cụ thể, trong tháng 1, có 73 khách hàng được miễn giảm lãi vay, trong đó có 30 doanh nghiệp. Số dư nợ được miễn lãi là 100,4 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 70 tỷ đồng. Số tiền lãi được miễn giảm là 7,7 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 6,3 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 30 doanh nghiệp được miễn giảm lãi vay
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác