Print Thứ Hai, 09/12/2019 08:59 Gốc

Theo quy định, các chữ số trên thẻ căn cước đều mang ý nghĩa riêng, trong đó, 3 chữ số đầu của căn cước sẽ thể hiện nơi sinh của công dân.

Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định, số thẻ Căn cước công dân gồm 12 số, trong đó 3 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Chỉ cần nhìn 3 số này là biết được nơi sinh của một người.

Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định về mã số trong định danh cá nhân trên thẻ căn cước.

Dưới đây là bảng Danh mục mã tỉnh, thành phố nơi công dân đăng ký khai sinh được ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BCA:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 3 số đầu thẻ căn cước thể hiện nơi sinh công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác