Print Thứ Năm, 18/05/2023 12:35 Gốc

Sáng 18/5, Quận ủy Lê Chân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận Lê Chân. Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì buổi Lễ.

Đợt này, Đảng bộ quận Lê Chân có 247 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó: có 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 70 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 43 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 58 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Có 97 đồng chí thuộc diện trao tặng tại quận, các đảng viên sức khỏe yếu sẽ được Quận ủy tổ chức trao tặng tại gia đình.

Quang cảnh Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.
Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều đã trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ, các đồng chí tiếp tục nêu gương, phát huy tinh thần, phẩm chất cách mạng của người đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào của đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Lễ trao tặng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng và khẳng định, những kết quả quận đạt được trong thời gian qua có công sức đóng góp lớn của các bác, các đồng chí. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, có lập trường quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn là những tấm gương sáng trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đảng viên trẻ và Nhân dân noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng phải là nhân tố tích cực tham gia công tác quần chúng, vận động Nhân dân và gia đình, giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội để mọi người, nhất là thế hệ trẻ noi theo; vận động gia đình và người thân gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nghị quyết của thành phố, quận, các quy định, nhiệm vụ của địa phương; luôn có tinh thần trách nhiệm cao việc quản lý, giữ gìn, bảo vệ danh hiệu cao quý này đó là chúng ta tích cực bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, kiên quyst phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 247 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Lê Chân được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác