Print Thứ Tư, 08/05/2019 09:51

Thời gian qua, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Kết quả đến hết quý I, đã có 233 khách hàng được điều chỉnh cơ cấu lại nợ là 233 với dư nợ điều chỉnh là 34,53 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng có 230 khách hàng được miễn giảm lãi vay, trong đó có 18 doanh nghiệp.

Số dư nợ được miễn lãi là 177,54 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 20,89 tỷ đồng. Số tiền lãi được miễn giảm là 59,22 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 16,95 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 230 khách hàng được miễn giảm lãi vay trong quý I
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác