Print Thứ Sáu, 08/10/2021 08:27 Gốc

Công văn số 2035/STTTT-BCVT ngày 01/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại đây: 2035-STTTT-BCVT.signed (1) – Copy

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công văn số 2035/STTTT-BCVT ngày 01/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác