Print Thứ Sáu, 09/12/2022 17:35 Gốc

Chiều 9/12, UBND quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND quận, ước thực hiện năm 2022 đạt 16/16 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch. Việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chủ đề năm 2022 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số” và Chủ đề năm 2022 của quận về “Đẩy mạnh quản lý đất đai, đô thị-Giải phóng mặt bằng” đạt nhiều kết quả tích cực: Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện đạt hiệu quả tốt, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến; kết quả thực hiện Chuyển đối số bám sát với kế hoạch đề ra.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Kinh tế quận tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 423,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.037,0 tỷ đồng, bằng 110,6% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.187,9 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch; tăng 17,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn ước 940,133 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch thành phố giao, bằng 89% kế hoạch HĐND quận giao và bằng 61% so với cùng kỳ. Quận tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, các đối tượng chính sách nhận được mức quan tâm hỗ trợ của thành phố và quận bằng và cao hơn những năm trước. Giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì được thành tích đừng đầu thành phố cả về giáo dục đại trà và giáo dục phổ thông. Quyết liệt tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, các phường tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ hành chính, tổ chức triển khai các nhiệm vụ ngay sau tết đảm bảo tiến độ, nỗ lực phấn đấu đạt hiệu quả đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri, không để tồn tại trường hợp đơn thư phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, chưa duy trì được kết quả bền vững; công tác quản lý trật tự xây dựng còn phức tạp, đặc biệt là xử lý các tồn tại trước đây như tại khu đô thị ven sông Lạch Tray; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc; công tác đấu giá đất chưa theo sát kế hoạch đã xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phát huy tiền năng, lợi thế của quận, UBND quận đề xuất thực hiện Chủ đề năm 2023 là “Đẩy mạnh quản lý đất đai, đô thị-Giải phóng mặt bằng”. Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất công nghiệp: 438,9 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa: 31.362,92 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống: 4.794,12 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận: 919,5 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương: 595,598 tỷ đồng; giải quyết việc làm: 7.500 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo: 0%; tỷ lệ hộ cận nghèo: 0,28%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 93,1%; số xã, phường có nhà văn hóa: 8 phường; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023; duy trì tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%; tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: 100%…

UBND quận cũng xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung chủ yếu trong năm 2023, đó là: công tác phòng, chống dịch Covid-19; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; về xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị; phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an ninh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội quận.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 16/16 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 của quận Lê Chân hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác