Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:13

Kỳ 8: Những bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đánh giá, những năm gần đây, Hải Phòng thực sự chuyển động, tinh thần kinh doanh, tinh thần doanh nghiệp được thể hiện rất rõ từ các cấp lãnh đạo cao nhất thành phố tới các ngành, các địa phương, từ đó đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Hải Phòng đã thực sự truyền tinh thần hứng khởi cho doanh nghiệp, sẽ là động lực rất đáng kể để thành phố tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Nhiều người dân thành phố cũng nhận xét, chính quyền gần dân, hiểu dân, sát dân hơn. Đây chính là những bước tiến mới của Hải Phòng trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, đáp ứng yêu cầu của NQ 32.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng công viên cây xanh Tam Bạc. Ảnh: Đức Lê

Chính quyền các cấp ngày càng trưởng thành, lớn mạnh

 

15 năm qua là cả quá trình Hải Phòng luôn chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy UBND các cấp, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, từng bước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, được bố trí, sắp xếp theo quy hoạch, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu.

Mới đây, thực hiện NQ 18 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 12), Hải Phòng đi đầu trong bố trí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại các huyện An Lão, An Dương. Trước đó, thành phố cũng nhất thể hóa 2 chức danh này tại một số xã, phường và huyện Bạch Long Vỹ. Đây là bước tiến mới về tư duy, nhận thức mà mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính chuyền các cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 Cùng với đó, thành phố luôn chú trọng hình thành mô hình sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục được một phần về sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố. Đặc biệt, thành phố tăng cường phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền cho các ngành, địa phương để phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm. Qua đó, thúc đẩy các địa phương, các ngành phải nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, giải quyết các việc khó ngay tại cơ sở, ít chuyển lên chính quyền cấp trên. Đáng chú ý nhất là thành phố đã phân cấp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hàng năm cho các địa phương, các ngành; phân cấp phê duyệt quy hoạch 1/500 trước đây chỉ thuộc quyền của thành phố; phân cấp chịu trách nhiệm chủ yếu trong giải phóng mặt bằng (GPMB); giải quyết các vấn đề liên quan tới đình công, ngừng việc tập thể trên địa bàn…

Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu cả nước trong việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch- mô hình “một cửa” cấp thành phố để tập trung giải quyết các thủ tục liên quan tới nhà đầu tư, góp phần thu hút nhiều nguồn lực đầu tư. Các lĩnh vực liên quan tới quy hoạch, đất đai… đều được thành phố chỉ đạo sát sao, yêu cầu các địa phương giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Nét mới nổi bật và là yếu tố mang lại thành công, giúp Hải Phòng thực sự bứt phá mạnh mẽ là các biện pháp nhằm xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ, hết lòng hết sức phục vụ doanh nghiệp và người dân. Trên nhiều diễn đàn, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đều khẳng định: “Thành phố sẽ kiên quyết loại trừ những cán bộ cố tình cản trở sự phát triển của Hải Phòng ra khỏi bộ máy chính quyền các cấp”, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, gắn tư duy mới của thời kỳ mới với hành động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố. Thành ủy, UBND thành phố cũng rất quyết liệt trong yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức thành phố phải nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố trong thời kỳ mới, khắc phục thói quen làm việc theo nếp cũ, nâng cao tính trách nhiệm và đạo đức công vụ, xứng đáng là những cán bộ, công chức của một chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân. Tại các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố, các công việc đã giao các ngành, các địa phương, đơn vị đều được thống kê đầy đủ về mức độ hoàn thành, đúng thời hạn hay còn chậm trễ để đôn đốc, nhắc nhở. Ngay cả lãnh đạo UBND thành phố cũng rất nghiêm khắc, tự phê bình nếu chậm cho ý kiến, chưa xem xét kịp thời các công việc của cấp dưới. Tinh thần cải cách hành chính trong các cấp chính quyền của thành phố ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt, khiến thời gian, thủ tục giải quyết công việc cho doanh nghiệp, người dân được rút ngắn đáng kể, các hành vi sách nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi bị nghiêm cấm. Hằng năm, thành phố đều tổ chức chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị, địa phương, thể hiện rõ trách nhiệm và khách quan, công bố công khai để tạo “cú hích”, giúp nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Đáng chú ý, không khí giao tiếp, làm việc cởi mở giữa doanh nghiệp, người dân với chính quyền các cấp được xác lập, luôn có sự tương tác. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố luôn chỉ đạo và yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp phải tổ chức tiếp công dân định kỳ, dành thời gian giải quyết các vấn đề liên quan tới khiếu nại, tố cáo của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp tồn đọng từ hàng chục năm nay cũng được lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát, lắng nghe kỹ lưỡng, thấu hiểu, giải quyết có tình, có lý, bảo đảm quyền lợi của nhân dân. Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch  UBND thành phố và các quận, huyện, lãnh đạo các ngành không ngần ngại trực tiếp đối thoại với nhân dân, không né tránh việc khó, phức tạp. Từ nhiều năm nay, Hải Phòng duy trì đều đặn hội nghị đối thoại doanh nghiệp hằng tháng, đồng thời giải quyết nhanh các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, tới các hoạt động đầu tư, giải phóng mặt bằng… Và thật đáng mừng, trong những năm qua, các cấp chính quyền thành phố đều có sự  chuyển biến rõ rệt, vượt qua nhiều thử thách, ngày càng lớn mạnh;  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Hải Phòng thực sự trưởng thành; ngọn lửa nhiệt huyết vì sự phát triển của thành phố được thổi bùng lên.

 

Thân thiện, gần gũi  và hiệu quả cao

 

Nhiều doanh nghiệp, người dân nhận xét, chính quyền các cấp của thành phố ngày càng thân thiện, gần gũi, hiệu quả giải quyết công việc được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, doanh nghiệp và người dân có thể nhanh chóng đăng ký gặp các đồng chí lãnh đạo thành phố; các ngành, các địa phương; vai trò chính quyền phục vụ càng được thể hiện rõ nét. Nhờ vậy, 15 năm qua cũng chính là thời điểm Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ về thu hút đầu tư, du lịch. Tổng số vốn đầu tư phát triển 15 năm qua tăng bình quân 16,58%/năm; thu hút  vốn FDI đạt gần 15 tỷ USD, gấp 15 lần so với giai đoạn trước đó. Sự cởi mở, thân thiện, tính hiệu quả cao của chính quyền các cấp đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Đến nay Hải Phòng thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nổi tiếng ở trong và ngoài nước tới đầu tư, có nhiều dự án trị giá 1-3 tỷ USD; có nhiều doanh nghiệp liên tiếp mở rộng đầu tư tại thành phố, hết dự án này lại có ngay dự án khác. Các doanh nghiệp của thành phố cũng có nhiều cơ hội phát triển.

Thước đo đối với chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ là sự hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hải Phòng liên tục tăng lên.  Từ vị trí 53, 50, 48, 45, 36, 34, 28, 21, 15…của những năm trước, đến năm 2017, Hải Phòng ngoạn mục vươn lên vị trí  thứ 9/63 tỉnh, thành phố; thứ 2/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng; tăng 5,05 điểm và tăng 12 bậc so với năm 2016, nằm trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất Việt Nam. Trước đó, năm 2016, ngoài việc tăng hạng, Hải Phòng cũng nằm trong danh sách 10 địa điểm hấp dẫn đầu tư nhất đối với các doanh nghiệp dân doanh Việt Nam. Càng vui hơn khi ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, qua điều tra, 80% số doanh nghiệp hài lòng với phản hồi, giải đáp của các cơ quan chính quyền thành phố Hải Phòng.

Không chỉ có PCI, 4 năm liền (2013- 2016), Hải Phòng giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Năm 2017, ở vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, trong công tác GPMB, các cấp chính quyền của Hải Phòng thật sự đổi mới, năng động, chủ động, sáng tạo và hành động quyết liệt, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả cao. Trong những năm qua, thành phố thực hiện GPMB phục vụ hàng trăm dự án lớn, nhưng các quận, huyện đều đáp ứng được yêu cầu, trong đó có những dự án công tác GPMB vô cùng cam go, phức tạp, nan giải. Ít ai hình dung Hải Phòng có thể GPMB hơn 300 ha phục vụ dự án Tổ  hợp Nhà máy ô tô Vinfast chỉ trong vòng hơn 1 tháng; di dời được hơn 230 hộ dân tại phường Cát Dài, quận Lê Chân- những người có thâm niên vài chục năm sinh sống ở khu vực trung tâm thành phố đi nơi ở khác để dành đất cho xây dựng Công viên cây xanh Tam Bạc. Những “ lô cốt” cuối cùng trong GPMB phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 10 thuộc huyện Vĩnh Bảo cũng được gỡ bỏ. Rồi GPMB để thi công cầu Hàn, cầu Đăng cũng rất nhanh chóng. Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; cầu Hoàng Văn Thụ;  cầu Vũ Yên 1; nút giao thông khác mức đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tâm thương mại Aeon; nút giao thông khác mức đường Nguyễn Văn Linh … đều được các địa phương tập trung rất cao cho GPMB và rất thành công.

Nhờ thế, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị của Hải Phòng có tốc độ phát triển chóng mặt; làn sóng đầu tư đến từ các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài ngày càng mạnh mẽ; kinh tế luôn tăng trưởng vượt bậc với mức gấp 2,3 lần bình quân chung cả nước, vượt qua nhiều tỉnh, thành phố khác và mang lại tiềm lực kinh tế mạnh mẽ cho Hải Phòng. Doanh nghiệp  đều cảm nhận được quyết tâm chính trị to lớn của thành phố, sự thân thiện, gần gũi, sẵn sàng tạo điều kiện tới mức tối đa. Người dân thành phố ngày càng thấy yêu hơn, gắn bó hơn, dạt dào cảm hứng cống hiến và dựng xây để Hải Phòng trở thành thành phố thân thiện và hấp dẫn, thành phố đáng sống, đáng đến để làm việc, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng đạt được những chỉ số lớn hơn trong tất cả các lĩnh vực, bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều đột phá.

 

Kỳ 9: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo phương châm “hướng về cơ sở”

 Hồng Thanh – Báo Hải Phòng 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị  Hải Phòng bừng dậy, bứt phá mạnh mẽ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác