Print Thứ Năm, 07/03/2019 10:31

Theo phản ánh của gần 2.600 Ban công tác mặt trận tại 2.581 thôn, tổ dân phố thì đến nay 15/15 quận, huyện với 223/223 xã, phường, thị trấn đều thực hiện công tác xã hội hoá về bảo vệ môi trường.

 

 

Tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường được triển khai tới từng thôn, tổ dân phố

Cụ thể, nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đều được đưa vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, là tiêu chí của “Gia đình văn hoá ”.

Qua tổng kết, đánh giá, có 85,76% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 65% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá. Tại các chi bộ thôn, tổ dân phố đều có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình “Tự quản về môi trường”, đồng thời đưa nội dung tự quản về môi trường vào hương ước của làng, tiêu chí của thôn, tổ dân phố văn hoá.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 15/15 quận, huyện thực hiện xã hội hoá về bảo vệ môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác