Print Thứ Hai, 07/10/2019 15:50

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hải Phòng đã thực hiện triển khai các chương trình tín dụng, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Ước đến 30-9, dư nợ cho vay đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2018 với tổng số 131.660 khách hàng.

Cũng đến hết tháng 9, dư nợ cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đạt 655,43 tỷ đồng, tăng 29,06% so với cùng kỳ năm 2018. Dư nợ cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP đạt 70,38 tỷ đồng và dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 2,36 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 131.660 khách hàng được tiếp cận vốn tín dụng chính sách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác