Print Thứ Hai, 09/12/2019 15:25 Gốc

Theo quy định, thẻ căn cước công dân có 12 số, dãy số này biểu hiện một số thông tin cá nhân của công dân. Ý nghĩa của 12 chữ số trên thẻ căn cước công dân như thế nào?

Luật căn cước công dân quy định, tiến hành thay đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân trên cả nước từ tháng 1/2020. Trên thẻ căn cước công dân sẽ có 12 số mỗi chữ số trên thẻ Căn cước đều có ý nghĩa riêng.

Số của thẻ căn cước công dân chính số định danh cá nhân. Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Cụ thể, Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa của từng chữ số này như sau:

– 3 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh,

– 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

– 2 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân;

– 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Số của thẻ căn cước công dân chính số định danh cá nhân.

Trong đó:

– Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079… Xem chi tiết mã tỉnh, thành phố tại phụ lục 1 Thông tư 07/2016/TT-BCA.

– Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

– Mã năm sinh: Thể hiện hai số cuối năm sinh của công dân.

Ví dụ:

Số căn cước công dân là: 037193000123 thì:

– 037 là mã tỉnh Ninh Bình

– 1 thể hiện giới tính Nữ, sinh tại thế kỷ 20

– 93 thể hiện công dân sinh năm 1993

– 000123 là dãy số ngẫu nhiên.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 12 số trên thẻ căn cước có ý nghĩa gì?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác