Print Chủ Nhật, 07/07/2019 19:57

Theo thống kê, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm đạt hơn 44.560 tỷ đồng, tăng 43,44% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao

Trong đó, có 8/17 chỉ tiêu đạt từ 50% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; trong số 17 khoản thu có 12 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ, một số khoản thu đạt cao là: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 76,5%; thu lệ phí trước bạ tăng 19,4%; thu tiền sử dụng đất tăng 175%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 30,6%; thu quỹ đất công ích tăng 134,3%; thu hồi vốn, lợi nhuận tăng 37,3%; thu khác từ ngân sách tăng 7,1%…

Tuy nhiên cũng còn một số khoản thu có tốc độ thu chậm và giảm so với cùng kỳ, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước TƯ mới bằng 95,8% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 91,8%; thu phí cảng biển đạt 89,9%. Một số khoản thu đạt rất thấp là: thu từ xổ số mới đạt 29,9%; thu tiền cho thuê, bán nhà ở đạt 10,8%; thu khác ngân sách đạt 33,2% dự toán được giao.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 12/17 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác