Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:39

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn ước đạt 106.948 tỷ đồng, tăng 16,88% so với cùng kỳ năm 2017, tăng 8,04% so với đầu năm.

Trong đó,cho vay nông nghiệp, nông thôn dư nợ đạt 13.360 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cho vay phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 38.142 tỷ đồng, tăng 30,9%.

Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu 2.704 tỷ đồng,  tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2017. Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 1.009 tỷ đồng.

BH –  Báo an ninh Hải Phòng ngày 16/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 106.948 tỷ đồng cho vay phát triển kinh tế xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác