Print Thứ Hai, 06/07/2020 09:41 Gốc

Để tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân đến liên hệ làm việc, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đã bố trí bộ phận thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”; rà soát, niêm yết công khai các thủ tục, quy định về tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

Đơn vị cũng tiến hành rà soát, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp và nhân dân.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của CBCS, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ được giải quyết đúng quy định, quy trình và bảo đảm về tiến độ thời gian trả kết quả, không có trường hợp nào trả kết quả bị muộn so với quy định. Đơn vị cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, chỉnh sửa, xây dựng dự thảo 14 quy trình nghiệp vụ về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ để nghiên cứu, cập nhật bổ sung các quy định mới, chuẩn bị tham mưu Giám đốc CATP ban hành thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng CATP Hải Phòng.

MINH PHƯƠNG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định, quy trình, bảo đảm tiến độ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác