Print Thứ Tư, 11/09/2019 12:05

Chiều 10/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cát Hải. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG thành phố giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020; đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2010, UBND huyện Cát Hải đã hoàn thành đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo điều kiện công nhận huyện Cát Hải đạt huyện nông thôn mới, cụ thể có 6/6 xã (100%) đạt chuẩn xã nông thôn mới; đạt 9/9  tiêu chí huyện nông thôn  mới; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Việc đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Cát Hải thực hiện trên từng địa bàn các thôn, tổ dân phố đảm bảo đánh giá một cách khách quan, trung thực về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hôi, đặc biệt là góp phần nâng cao trách nhiệm của nhân dân từ việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kết quả số phiếu đánh giá hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Hải bình quân đạt 95,3%.

Tại hội nghị, các thảnh viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố giai đoạn 2016 – 2020 đã thảo luận và bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Kết quả 100% các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố giai đoạn 2016 – 2020 nhất trí huyệt Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG thành phố giai đoạn 2016 – 2020 yêu cầu Cơ quan thường trực – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn thành phố, UBND huyện Cát Hải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới; bám sát sự chỉ đạo của các Bộ, ngành để kịp thời giải trình những vấn đề liên quan trong việc xét công nhận huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND các huyện: Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và An Lão tập trung hoàn thiện hồ sơ gửi về các sở, ngành thẩm định xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 100% thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG thành phố nhất trí huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác