Print Thứ Tư, 04/09/2019 09:52

Từ đầu năm đến nay, công tác thanh tra, giám sát luôn được Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hải Phòng quan tâm thực hiện, góp phần giúp cho các tổ chức tín dụng hoạt động ổn định và an toàn.

Trong tháng 7, Thanh tra Chi nhánh đã triển khai thanh tra tại các Chi nhánh tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo đúng Kế hoạch được Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt. Công tác giám sát từ xa được thực hiện đối với 100% Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, kịp thời cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động ngân hàng, khuyến cáo cho các Chi nhánh có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh cũng đã quyết liệt chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện phương án cơ cấu lại và đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42. Đến nay, trên địa bàn Hải Phòng không có quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, vi phạm pháp luật.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: 100% Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn được giám sát từ xa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác