Print Thứ Sáu, 25/10/2019 22:05

Những năm qua, thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới nhằm góp phần phát triển, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa nông thôn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; các hoạt động, phong trào VHVN, TDTT quần chúng được các địa phương phát triển rộng khắp các làng quê, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn thành phố có 82% (940/1147 thôn) số thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa, tăng 27% so với năm 2010; có 88,7% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó có trên 1.000 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tại các huyện được thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Các trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị khám chữa bệnh. Hiện 100% các trạm đủ điều kiện, có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Đội ngũ y bác sỹ tiếp tục được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, VSMT, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên…

Nhờ vậy, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân nông thôn được đảm bảo, từng bước nâng cao. Hiện 100% các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế. Tính đến năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,5%, tăng 21,5% so với năm 2010. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) khu vực nông thôn dưới 14%, giảm 10,3% so với năm 2010…

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 100% các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác