Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:43

Theo thống kê của Văn phòng UBND thành phố, trong 10 tháng đầu năm, UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương 15.533 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 13.119 nhiệm vụ (84,46%); đang thực hiện 2.414 nhiệm vụ, trong đó trong hạn xử lý là 2.065 nhiệm vụ, đã quá hạn xử lý 348 nhiệm vụ.

Trong tháng 10/2018, UBND thành phố đã ban hành 4 văn bản phê bình lãnh đạo một số sở ngành, địa phương do thiếu trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất; không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. UBND thành phố ban hành 7 văn bản nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo một số sở ngành, địa phương do chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong công tác phối hợp với sở ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ…

Đối với nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 10 tháng năm 2018, UBND thành phố được giao tổng số 166 nhiệm vụ, đã hoàn thành 109 nhiệm vụ, còn 57 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 0 nhiệm vụ quá hạn.

haiphong.gov.vn 13/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 10 tháng, các sở, ngành, địa phương hoàn thành 13.119 nhiệm vụ UBND thành phố giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác